info@erdemdoganhukuk.com
0 212 939 76 59

Birleşme ve Devralma

Birleşme ve Devralma

Yeni TTK’nın emredici kural ve düzenlemeleri gözetilerek, yaratıcı, alternatif birleşme –devralma modellerinin geliştirilmesi.

Pay sahipleri sözleşmelerinin, yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki (“HMK”) imkânlar ve efektif-pratik çözümlerle, kilitlenme hallerinde uygulama kabiliyeti yüksek bir biçimde düzenlenmesi.