info@erdemdoganhukuk.com
0 212 939 76 59

Vergi ve Gümrük Hukuku

Vergi ve Gümrük Hukuku

Vergi Hukuku
Başta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu olmak üzere, diğer bütün vergi kanunlarının ihlalinden doğan vergi, vergi aslına bağlı para cezası, vergi ziyaı cezası, VUK.m. 359’dan mütevellit kaçakçılık cezası ve usulsüzlük cezası gibi dahili vergilendirmeden mütevellit ihtilafların uzlaşma ve dava safahatlarının yönetimi.

Gümrük Hukuku
 Gümrük Kanununa istinaden gümrük idarelerince tahakkuk ettirilen her türlü vergi ve diğer mali yükler ile bunlara bağlı olarak veya vergi aslına bağlı olmaksızın doğan idari para cezalarına ilişkin bütün ihtilaflar. Gümrük Kanunundan doğan bütün hukuki sorunlar hakkında hukuki danışmanlık hizmeti.